ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี
รูปภาพ
: