ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิฟท์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เรากิฟท์นะ เดกพิดโลกโดยกามเนิดดดเรยอ่าแหละ
รูปภาพ
: