ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ที
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เป็นคนเรียบง่ายและตรงต่อเวลา
รูปภาพ
: