ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
cherry
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ชื่อเชอรี่ต้องการให้อธิษฐานเผื่อนะคะ
รูปภาพ
: