ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยอห์น
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ายิ่งใหญ่
รูปภาพ
: