ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
game
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
thekop
รูปภาพ
: