ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เตย
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
เตยค่ะ
รูปภาพ
: