ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบสท์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคับคนของ god
รูปภาพ
: