ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิด
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เป็นหนึ่งในพระคริสต์
รูปภาพ
: