ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบลล์
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อเบลนะครับ
รูปภาพ
: