ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หย่น
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Thy kingdom come. Thy will be done.
รูปภาพ
: