ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ๊
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: