ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jack
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ชอบแต่งเพลงถวายเกียรติพระเจ้าครับ
รูปภาพ
: