ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาหมิง
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
อย่ามีเพื่อนที่เป็นคริสครับ
รูปภาพ
: