ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคะ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรา
รูปภาพ
: