ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต้ย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคับชื่อเต้ยนะคับ
รูปภาพ
: