ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nuiiun
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
hi!!!
รูปภาพ
: