ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หลิง
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นราธิวาส
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า
รูปภาพ
: