ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิจ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอรักพระเจ้าเหมือนพระเจ้าทรงรักเรา
รูปภาพ
: