ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
as
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชัยนาท
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
>_<
รูปภาพ
: