ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปลื้ม
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุโขทัย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นผู้เชื่อใหม่ค่ะ อยากได้ปะสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ
รูปภาพ
: