ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ICE
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
ชื่อไอซ์ครับ
รูปภาพ
: