ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นัท
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
ดีจ้า
รูปภาพ
: