ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แป้ง
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ร้อยเอ็ด
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รูจักค่ะ
รูปภาพ
: