ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Fai
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Yeh !!
รูปภาพ
: