ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ้ย
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: