ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟิล์ม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชุมพร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: