ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทราย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
น้องทรายคุณแม่ขอร้อง
รูปภาพ
: