ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
amp
อายุ
:
575 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่จะได้รู้จักกับพี่น้องในพระคริสต์ทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: