ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อ
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: