ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Pee
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
ที่ปรึกษา
รูปภาพ
: