ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Tui
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: