ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอม
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ต่างคนต่างชีวิตแต่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน
รูปภาพ
: