ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ้
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้า
รูปภาพ
: