ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สฟท
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นคริสเตียน
รูปภาพ
: