ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เชื่อแล้วจะเห็น ไม่ใช่เห็นแล้วจึงเชื่อ
รูปภาพ
: