ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มด
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ มด
รูปภาพ
: