ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คอส
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ยโสธร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: