ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซาวด์
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: