ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หลิง
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
Nice to meet you all guys ^__^
รูปภาพ
: