ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สรรเสริญ
อายุ
:
612 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อนุชน จร้าทักทายกานหน่อย
รูปภาพ
: