ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมิว
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ถ้ายังมีความหวัง
รูปภาพ
: