ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jeab
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: