ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nam
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นคริสเตียนใหม่ อยากได้คำแนะนำ
รูปภาพ
: