ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เดช
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัดีคับ
รูปภาพ
: