ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบนซ์
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมอยู่คริสจรักชีวิตใหม่หนองหงส์
รูปภาพ
: