ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยุ&พี
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ยุค่ะ
รูปภาพ
: