ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
TAN
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุทัยธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ดีจ้ะ พี่น้องในวงศ์พระคริสต์
รูปภาพ
: