ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๊ต
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เคยเป็น อาสา YFC-CR งับ
รูปภาพ
: