ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชัย
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: